תקנון "קינן - ריהוט לבר ולגן"

האתר משמש את כלל הציבור והוא מיועד לאפשר ללקוחות לראות את המוצרים השונים ואת סגנון בית העסק, אין בו כדי להטעות ואם נפלה טעות כלשהי היא בבחינת טעות בתום לב בתמונת המוצר ו/או בנתוניו הפיסיים ו/או במחירו ו/או בצבעיו ו/או בכל נתון אחר שמוצג, אזי  החברה רשאית להודות בטעות ולתקן זאת לא יאוחר מ 3 ימי עסקים.

אין החזרת שמשיות וגזיבו ואין אחריות על שמשיות וגזיבו. במעמד הרכישה תיפתח כל אריזה לבדיקה שהכל תקין ולשביעות רצון הלקוח.

לקוח שמוביל ו/או מרכיב בעצמו את המוצר לא יוכל לטעון לפגם במוצר לאחר פתיחתו.

אין החזרות של מוצרים מתצוגה.

אין אפשרות להחזיר דשא סינטטי

אין אפשרות להחזיר מוצר שנחתך / הותאם אישית ללקוח – כיסאות בר וכיסאות לפינות אוכל הן בהגדרה זו.

לא ניתן להחזיר מוצרים שנעשה בהם שימוש או שאינו באריזתו המקורית

לא ניתן להחזיר מוצר שהורכב

בהחזרת מוצרי חיפוי קרקע – הלקוח יחוייב בעלות מלאה של ההובלה, הלוך ושוב.

אין אחריות על בדים, ריפודים וכריות. במעמד הרכישה בדי, ריפודי ו/או כריות המוצרים יבדקו לודא שהכל תקין, לשביעות רצון הלקוח.

 כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והוא מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, הדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד מפעיל האתר ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור. נוסף על כך, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר.

סגירת תפריט
נגישות
×

עגלת קניות